Sexologiako Aholkularitza Zerbitzua / Servicio de Asesoramiento Sexológico

gmap
  • 2017.11.10
  • 18:00 – 20:00
Lokalizazioa Katetxea (Beko kale, 5) activity-type Prestakuntza
SEXOLOGIAKO AHOLKULARITZA
ZERBITZUA
Mungialdeko herritarrentzat —
Arrieta, Bakio, Gamiz-Fika,
Laukiz, Meñaka eta Mungia—,
batez bere gazteentzat. Dana
dala, edozein herritarrek erabil
leike zerbitzua.
Mezua e-postaz bere bialdu leike:
infomungialde@gmail.com
Telefonoa: 94.476.35.12 (Teresa)
 
 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO
SEXOLÓGICO
Para vecinas y vecinos de la
zona de Mungialdea -Arrieta, Bakio,
Gamiz-Fika, Laukiz, Meñaka y
Mungia- y especialmente dirigido a la
juventud. De todas formas, el servicio
estará abierto a todo el mundo.
También puedes enviar un
mensaje a través de un e-mail:
infomungialde@gmail.com
Teléfono: 94.476.35.12 (Teresa)