Hirigintza-diziplina, obra eta zerbitzuen saila

Sailaren arduradun politikoa IGOR TORRONTEGI GOIKOETXEA zinegotzia da. Garatzen dituen egitekoak honako hauek dira, besteak beste:

 • Obra txikien lizentziak.
 • Lehen erabilerarako lizentziak.
 • Udal-obra arruntak: eraikinen, zoladuren, kale eta bideen, semaforoen eta hiri-altzarien mantentze-lanak.
 • Saneamendu, ur eta argiteria publikoaren sareak; semaforoak.
 • Bideen garbiketa.
 • Parkeak eta lorategiak.
 • Udal-hilerriak.
 • Ondare historiko-artistikoaren kontserbazioa.
 • Garraio publikoa eta taxiak.
 • Katastroa.
 • Udaltzaingoa.
 • Babes Zibila / Gurutze Gorria: Larrialdietarako eta Ezusteetarako Planak.

 

Informazioa Telefonoa: 946.743.126 Faxa: 946.740.763 E-posta: hirigintza@mungia.eus