Ekonomia- eta finantza-saila.

Sail honek udalak funtziona dezan beharrezkoak diren baliabide guztiak kudeatzen ditu, dela zerbitzuak emanda, dela udalerrian jarduera ezberdinak eginda.

 

 • Zergak, tasak eta prezio publikoak kudeatzea: zergei (ibilgailuak, gainbalioa, obrak...), tasei (zaborra, hilerria, estolderia...) eta prezio publikoei eragiten dieten xedapenak ezartzen ditu.
 • Zergen edo prezio publikoen inguruan aurkezten diren erreklamazioak eta errekurtsoak ebaztea.
 • Zerga-ordainketen araberako zergadunen erroldak prestatzea.
 • Zerga-ikuskaritza.
 • Udalaren aseguruak kudeatzea.
 • Erosketak eta kontratazioa.
 • Kreditu-eragiketak izapidetzea.
 • Diruzaintza eta Zerga-bilketa.
  • Ogasun eta Ondare arloak sustatutako diru-sarrerak eta ordainketak kontrolatzea.
  • Baliabide guztiak biltzea.
  • Kanpoko zerbitzuen ordainketak.
  • Betearazpen bidetik egindako kobrantzak kudeatzea.
  • Ordainketa-erabakiak.

 

INFORMAZIOA Telefonoa: 946.740.310 Faxa: 946.155.554 E-posta: ekonomia@mungia.eus